preloader
DISTRIBUCIJA I PRODAJA IT OPREME I SOFTVERA

Naša kompanija bavi se prodajom sledećih kategorija IT opreme:

Računari: Desktop, laptop, work stations, think clients, monitori, tableti, itd.
Enterprise računarska oprema: storage, servers, networking, UPS
Uređaji za štampu i skeniranje: štampači, skeneri i fotokopir uređaji
Softverska rešenja u domenu cyber zaštite i zaštite ličnih podataka
Softverska rešenja za kontrolu pristupa informacionim sistemima
Softverska rešenja za unapređenje poslovanja (računovodstveni i poslovni programi)