preloader
IT Konsalting

Misija naše kompanije je da upotrebom znanja i veština našeg tima vrhunskih inženjera osigura uspeh naših klijenata. Posvećeni smo kvalitetu sa vizijom da ulaganja naših klijenata urode vrhunskim proizvodom koji će ostvariti njihove poslovne ciljeve. To se pre svega postiže razvojem proizvoda koji će biti u stanju da odgovori na zahteve samog biznisa, potrebe tržišta i celokupne ekonomije.

Konfigurisanje aktivne mrežne opreme

Uspostavljanje pametnog softvera za pružanje usluga klijentima je neophodan uslov za dalju realizaciju procesa podrške. Softver treba pre svega da bude efikasan i sveobuhvatan kako nijedna komunikacija sa klijentom ne bi bila izgubljena. Treba da ga odlikuje jednostavnost, pri razumevanju i upotrebi, fleksibilnost i integrativnost. Konfigurisanje aktivne mrežne opreme podrazumeva implementaciju softvera sledećih karakteristika:

Pametan softver prepoznaje korisnika, prima njegov poziv, pretvara ga u predmet i dodeljuje ga odgovornoj osobi ili instituciji.

Implementacija Digital Signage sistema

Dinamičan razvoj IT industrije i digitalnog poslovanja nosi sa sobom veliki broj izazova na koje je potrebno responzivno odgovoriti. Kako bi bila u stanju da pravovremeno reaguje na ove izazove i isprati trendove modernog poslovanja, IT kompanija mora usvojiti princip konstantnog razvoja i unapređenja svih poslovnih procesa kao nužnost. Jedno od područja poslovanja koje je moralo evoluirati kako bi odgovorilo na savremene izazove jeste marketing. Marketing se razvijao zajedno sa tehnologijom i razvio novi, unikatniji način komunikacije na relaciji kompanija – klijent. U pitanju je digital signage, termin kojim se opisuje novi vid oglašavanja u digitalnom svetu. Digital signage predstavlja sistem oglašavanje budućnosti. Odnosi se na takav vid oglašavanja u kojem se, sa jednog centralnog mesta, kreira i kontroliše sadržaj namenjen klijentima. Taj sadržaj se može podeliti na više različitih ekrana, postavljenih na više različitih lokacija. Digital signage se može primeniti u mnogim delatnostima ali bez obzira na prirodu posla oglašavanje postaje instant dostupno za veoma širok auditorijum. Istovremeno, ovi sistemi mogu se koristiti i u bezbednosne svrhe, kroz integraciju sa sistemima video nadzora, kontrolnih soba, i sl.

Data centri (dimenzionisanje, konfigurisanje, implementacija, integracija)

Implementacija odgovorajućeg data centra u organizacioni sistem kompanije obezbeđuje sigurnost i bezbednost podataka. Data centri služe za obavljanje ključnih operacija u procesu upravljanju podacima: procesuiranje, čuvanje i arhiviranje. Ukoliko u organizaciji nije dovoljno dobro uspostavljen ovaj centar, može doći do velikih problema i zastoja u poslovnim procesima. Upravo zato, u radu sa svakim klijentom, uzimamo u obzir specifičnost njegovih poslovnih potreba, izazova i prirode poslovanja. Ukoliko se data centar na pravi način konfiguriše i primeni u organizaciji, značajno će se smanjiti troškovi čime se postiže efikasnija alokacija budžetskih sredstava.

ICR sistem (Interactive Call Routing)

ICR sistemi predstavljaju kombinaciju najsavremenije tehnologije hardvera i softvera pružajući najbolje rešenje za upravljanje Vašim telefonskim pozivima. Uz primenu našeg sistema više niste u obavezi da svoje pozive usmeravate na telefonsku centralu. Naš sistem to radi umesto Vas. Kako su potrebe svakog našeg klijenta različite i specifične u svom domenu, aktivno uključujemo svakog klijenta u izgradnju ICR sistema, kako bismo osigurali adekvatno ispunjenje zahteva.

CRM razvoj prema potrebama korisnika

CRM (eng. Customer Relations Management) je poslovno rešenje pomoću kojeg unapređujemo prodajne, marketinške i servisne aktivnosti kompanije, kroz automatizaciju poslovnih procesa u cilju smanjenja troškova, povećanja efikasnosti celokupne organizacije i povećanja zadovoljstva klijenata. Kako bismo bili u mogućnosti da svakom novom klijentu pružimo najbolji tretman pažljivo pristupamo svakom novom zadatku, razvijajući poseban CRM pristup u skladu sa potrebama korisnika. Pomoću CRM rešenja optimizujemo sve svoje resurse, u stanju smo da prepoznamo dobre prodajne mogućnosti i da svojim korisnicima omogućimo bolje korisničko iskustvo. Usluge koje pružamo našim klijentima odnose se na softversko programiranje u domenu već implementiranih CRM modula, ali ujedno i izvorno programiranje i razvoj novih CRM modula, prilagođenih potrebama naših klijenata.